محدود سازی نقاط جغرافیای یکی از ویژگی های منحصر به فرد تبلیغات تاکسی تب‌رو می باشد.تب‌رو به صورت هوشمند موقعیت های ثبت شما توسط شما را برای نمایش تبلیغات در تاکسی را برنامه ریزی کرده و بر اساس شرایط تبلیغات شما را در نزدیک ترین تاکسی در حال سرویس پخش می کند.

تبلیغات مکان محور

محدود سازی نقاط جغرافیایی مزایای زیادی برای کسب و کار های دارد.برای مثال استفاده از نقاط جغرافیایی در سناریو های زیر قابل پیاده سازی است :

  • نمایش تبلیغات تاکسی در محدوده کسب و کار با شعاع عملیاتی مشخص، مانند نمایش تبلیغات در شعاع 500 متری از محل کسب و کار
  • نمایش تبلیغات تاکسی در محل های بلقوه حظور مشتریان، مانند نمایش تبلیغات در محدوده مدارس
  • نمایش تبلیغات تاکسی در محل حظور رقبا، مانند نمایش تبلیغات در شعاع فعالیت یک کسب و کار رقیب
  • ...

همچنین تب‌رو قابلیت نمایش تبلیغات به صورت کلی و سطح شهر ها را نیز دارا می باشد.

در پنل 24 ساعته تب‌رو امکان شخصی سازی مکان های نمایش و همچنین محدود سازی های هوشمند وجود دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید